Choď na obsah Choď na menu
 


Deň matiek - Našim mamkám

20. 5. 2014

Mama nie je len človek, o ktorého sa môžeš oprieť, ale aj človek, ktorý ťa odnaučí opierať sa...“

 

 Jej láska je nekonečná, nezištná, jedinečná, ničím nenahraditeľná pre každé dieťa. Preto sa aj v našej Základnej škole na Komenského ulici v Bardejove, snažíme nezabudnúť na medzinárodný sviatok , ktorý si pripomíname v druhú májovú nedeľu a pripravujeme so žiakmi pre ich mamky rôzne drobné vlastnoručne vyrobené darčeky. Nimi deti vyjadrujú lásku a vďačnosť za všetko, čo pre nich ich mamičky robia. A nie len to. V tomto roku sa spojili všetci žiaci z tried pre intelektovo nadaných 2.E,3.D a 6.A a pod vedením svojich triednych učiteliek M.Pelákovej, A.Senajovej a M.Ovšonkovej, pripravili pekný program pod názvom Všetkým našim mamám. Okrem pekných básní, piesní a tančekov zaujala aj vlastná tvorba žiakov. Vyznania naplnené láskou, písané detskými srdiečkami, vylúdili aj slzy dojatia v očiach niektorých mamičiek. Emotívny program radostnými spevmi a tancami osviežil svojím vystúpením aj náš detský folklórny súbor Prvosienka, ktorý vedú D.Kostárová a V.Remetová. K slávnostnej atmosfére podujatia prispelo aj to, že sa uskutočnilo v obradnej sieni MsÚ v Bardejove, pod záštitou primátora mesta p. B. Hanuščaka, v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska, ktorej predsedníčka a poslankyňa MsZ p. E.Kučová mala v úvode slávnostný príhovor a Zborom pre občianske záležitosti pri meste Bardejov. Prizvanými a vzácnymi hosťkami boli aj mamičky z nášho okresu, ktoré sa vzorne starajú o väčší počet detí, či o deti hedikepované.

 

den-matiek.jpg

Ostatné fotografie si môžete pozrieť na stránke našej školy.

Pozrite si tiež príspevok Bardejovskej televízie na www.bardejovskatv.sk v záložke "archív" z piatka 16.5.2014