Choď na obsah Choď na menu
 


Návšteva u pána primátora

 

 

dscn0243.jpg

 

 

 

 

Netradičná hodina vlastivedy na MsÚ v Bardejove
 
                Aby sa deti už od útleho veku zaujímali o mesto v ktorom žijú a dianie v ňom, je potrené ich k tomu cieľavedome a systematicky viesť doma aj v škole. Výchova k vlastenectvu a láske k mestu, v ktorom žijeme, by mala prechádzať cez srdiečka našich detí. Niektoré hodiny vlastivedy na prvom stupni základne školy sú na to predurčené. Pre 8- 9 ročné dieťa je však veľmi ťažké predstaviť si, čo je to mestský parlament, ako funguje, čo má na starosti primátor mesta, kde a ako pracuje. Je to učivo pre žiakov v tomto veku na prvý pohľad dosť nezáživné.
                Preto sme sa rozhodli priblížiť to našim druhákom a tretiakom z tried pre intelektovo nadaných žiakov zo Základnej školy na Komenského ul. v Bardejove  priamo, aby sa s novým učivom oboznámili prostredníctvom zážitku, vlastnej skúsenosti a poznania. Nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť. Veľmi si vážime a oceňujeme, že si náš pán primátor MUDr. Boris Hanuščak našiel, napriek svojej pracovnej vyťaženosti, čas a prijal nás.
                Bol to pre našich žiakov skutočne veľký zážitok sedieť v kancelárii primátora mesta, klásť mu rôzne všetečné otázky a dostávať na ne odpovede priamo od neho. Deti sa dozvedeli veľa o zámeroch a plánoch mesta  ako zlepšiť a skvalitniť život jeho obyvateľom. Najviac ich potešila správa o vybudovaní cyklistického chodníka do Bardejovských Kúpeľov, či oddychovej zóny pri Topli. Dozvedeli sa veľa o práci poslancov mestského zastupiteľstva, dokonca si vyskúšali, ako sa  diskutuje od rečníckeho pultu vo veľkej zasadačke MsÚ. Navštívili aj pána prednostu Ing. J.Popjaka  a v sprievode asistenta primátora Bc. J.Guligu si obzreli si obradnú sieň, kde mnohí z nich boli    kedysi ,  ako malé bábätká, vítaní členmi ZPOZ-u do zväzku občanov nášho mesta.  Bc. D. Mamrošová im ukázala Pamätnú knihu mesta a porozprávala o obradoch, ktoré sa v obradnej sieni uskutočňujú. Nakoniec dostali  deti od pána primátora malé darčeky, ktoré im budú túto  nevšednú a na nové poznatky a zážitky bohatú návštevu ešte dlho pripomínať.
                Myslím, že najlepšie vyučovanie je také, ktoré je spojené so skutočným životom a zanechá v deťoch hlboké a trvalé poznatky.  Také, o akom hovoril už pred stáročiami jeden z najväčších pedagógov  J.A.Komenský:
Povedz mi niečo a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám.
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.
 
M.Peláková

<

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.